Wyniki badań | PRACA ZA GRANICĄ

5 kwietnia 2019

47% studentów kierunków Matematyka, Informatyka itp. rozważa wyjazd do pracy za granicą, z czego 6% jest tego pewna. 26% deklaruje, że na pewno nie wyjedzie, a 28% nie podjęło jeszcze żadnej decyzji w tej kwestii.