WCHODZENIE NA RYNEK PRACY

5 marca 2019

56% studentów warszawskich uczelni nie potrafi wskazać dobrych praktyk po stronie pracodawcy, które ułatwiałyby studentom wchodzenie na rynek pracy.

POZAAKADEMICKIE SPOSOBY NA PRZYGOTOWANIE SIĘ DO WEJŚCIA NA RYNEK PRACY

Poza ofertą uczelni, 39% studentów uczelni warszawskich doświadczenie do pracy zdobywało podczas praktyk i istotnie częściej dotyczy to studentów uczelni publicznych (45%). Wśród pozostałych wymienianych pozaakademickich sposobów na przygotowanie się do wejścia na rynek pracy badani wymienili pracę zawodową (12%), kursy (11% ogółem i 19% studentów uczelni prywatnych), staże (9%), szkolenia (8% ogółem i 10% studentów uczelni prywatnych), wolontariat (8%), kursy językowe (5%), praktyki wakacyjne (4%) i „w domu” (3%). 9% zadeklarował, ż nie podejmował jeszcze pozaakademickich działań przygotowujących do wejścia na rynek pracy.