Start Na Rynku Pracy: przyszłość zawodowa po studiach

8 czerwca 2017

W ramach badań w Programie Start na Rynku Pracy pytaliśmy też o ocenę atmosfery na studiach. Najlepsza panuje na kierunkach humanistycznych, 42% respondentów oceniło ją jako bardzo dobrą, niewiele mniej studentów grupy kierunków Fizyka, Biologia, Chemia, bo 41% także ocenia atmosferę na swoim kierunku jako bardzo dobrą. Na kolejnym miejscu z wynikiem 40% pozytywnych ocen są kierunki medyczne.

Najsłabiej atmosferę na swoich studiach oceniają przedstawiciele nauk o życiu oraz grupy kierunków ekonomicznych – po 31% osób oceniających atmosferę jako bardzo dobrą. Jednak nie jest to bardzo zły wynik, gdyż ogólna liczba tych, którzy dobrze oceniają swoje studia to zazwyczaj około 89% na każdym kierunku. Na żadnym kierunku odsetek osób, które oceniają atmosferę na swoim kierunku jako złą nie przekracza 10%.

Wyniki te powinny cieszyć zarówno studentów jak i kandydatów na studia, oznaczają też, że jesteśmy raczej zadowoleni z tego jak się nam studiuje. Tym niezadowolonym zawsze też można zaproponować zmianę kierunku na studiach magisterskich, a ci, którzy już są na studiach magisterskich maja przed sobą rok-dwa lata studiów, więc jest to do przetrwania z zaciśniętymi zębami.

1

 

Badanie zrealizowane przez Fundację Inicjatyw Młodzieżowych w styczniu 2017 r. na ogólnopolskiej, reprezentatywnej dla 12 grup kierunków, próbie studentów w ramach programu Start na Rynku Pracy.