Rada Konkursu

20 marca 2017

W ramach programu Start na Rynku Pracy nagrodzimy podmioty, które według nas najlepiej pomagają studentom zdobyć właściwe doświadczenie, wiedzę i kompetencje niezbędne do jak najlepszego rozpoczęcia swojej kariery zawodowej. Do Rady Konkursu należą:

 

 

Dr Grażyna Melanowicz

Doktor nauk politycznych. Absolwentka WDiNP UW oraz podyplomowych studiów w zakresie Zarządzania w Administracji Publicznej w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego. Działaczka społeczna i samorządowa. Wieloletni naczelnik, następnie wicedyrektor Biura Polityki Społecznej m. st. Warszawy. Dyrektor Gabinetu Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Ekspert w Kancelarii Prezydenta RP.

 

Cezary Kaźmierczak

W latach 80. podziemny wydawca i konspirator, odznaczony przez Prezydenta Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Autor licznych artykułów dotyczących Polski, publikowanych w prasie podziemnej oraz na Zachodzie. Laureat Nagrody SDP im. Po Prostu za redagowanie pisma Metrum. W latach 1989-1996 w USA, gdzie był m.in. redaktorem naczelnym polonijnego Dziennika Chicagowskiego, Kuriera, a następnie pracował w agencji marketingowej. Po powrocie do Polski dyrektor sprzedaży Radia RMF FM, następnie założył firmę szkoleniową Midwest ITSE (1997), a w 2000 roku agencję MMT Management. Przez kilka lat osobiście przeprowadził setki szkoleń z zakresu sprzedaży, zarządzania sprzedażą oraz komunikacji.

W latach 2005-2014 roku Członek Zarządu Centrum im. Adama Smitha. Od 2013 roku Członek Zarządu Warsaw Enterprise Institute.

 

Waldemar Zbytek

Wiceprezes Zarządu Centrum Prawa Bankowego i Informacji oraz Członek Zarządu Warszawskiego Instytutu Bankowości, od lat związany ze środowiskiem akademickim w Polsce, współtwórca projektów edukacyjnych, w tym w zakresie współpracy instytucji finansowych ze szkołami i uczelniami: m.in. Programu „Nowoczesne Zarządzanie Biznesem”, projektu „Bankowcy dla Edukacji” oraz Ogólnopolskiego Forum Mediów Akademickich

 

Marcin Chludziński

Polski menedżer, wykładowca uniwersytecki. Absolwent Centrum Rozwoju Regionalnego i Lokalnego oraz Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Posiada bogate doświadczenie w branży doradczej oraz nadzorze korporacyjnym. Od 2004 roku związany z firmą Invent Grupa Doradztwa i Treningu, od 2006 roku pełnił funkcję Prezesa Zarządu tej spółki. Kierował również pracami think tanku gospodarczo-regulacyjnego Fundacji Republikańskiej. Od 2016 roku jest Prezesem Zarządu Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. Obecnie także Członek Rady Nadzorczej PZU SA.

 

Włodzimierz Dola

Prezes Fundacji Inicjatyw Młodzieżowych, aplikant radcowski przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie, harcmistrz ZHR, ekspert i trener z ochrony danych osobowych, właściciel firmy consultingowej, członek zespołu eksperckiego powołanego przy pełnomocniku rządu ds. społeczeństwa obywatelskiego, magister Prawa i magister Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, absolwent studiów podyplomowych w zakresie retoryki praktycznej na Uniwersytecie Warszawskim.