Po jakich studiach najłatwiej o pracę?

15 maja 2017

O swoją przyszłość najmniej martwią się studenci kierunków medycznych, wśród których aż 70% osób dobrze lub bardzo dobrze ocenia perspektywy na znalezienie pracy po studiach.

O swoją przyszłość najmniej martwią się studenci kierunków medycznych, wśród których aż 70% osób dobrze lub bardzo dobrze ocenia perspektywy na znalezienie pracy po studiach. Na kolejnych miejscach znajdują się przede wszystkim kierunki z „obozu nauk ścisłych” przede wszystkim elektronika, elektryka, telekomunikacja, na których 61% studentów dobrze lub bardzo dobrze ocenia swoje perspektywy na rynku pracy. Kolejne miejsce zajmują kierunki: matematyka, informatyka itp., gdzie odsetek ten wynosi 60%.

W zestawieniu najniższe miejsca zajmują przedstawiciele nauk humanistycznych, wśród których jedynie 39% dobrze lub bardzo dobrze ocenia swoje perspektywy na rynku pracy po studiach. Wśród studentów tej grupy kierunków znajduje się też najwięcej osób krytycznie oceniających swoje studia pod tym kątem tj. 25% studentów uznaje, że pespektywy na znalezienie pracy po ich kierunku są złe lub bardzo złe.

Zaskakujące jest miejsce przedstawicieli kierunków ekonomiczno-finansowych, gdyż w niektórych przypadkach urosły one do rangi synonimu niepotrzebnych studiów. Tymczasem aż 58% studentów uznaje, że perspektywy na pracę po ich kierunku są dobre lub bardzo dobre.

Po jakich studiach najłatwiej o pracę?

Jeśli jednak za bardzo przejąłeś się słabym wynikiem swojego kierunku lub jesteś zadowolony z wysokiego wyniku, to pamiętaj, że to wyniki z badania realizowanego wśród studentów, ich ocena i oczekiwania. Nie jest to gwarancja zatrudnienia lub bezrobocia. Zależy to zależy przede wszystkim od Twoich kompetencji jakie nabyłeś w trakcie studiów, zarówno na uczelni jak i poza nią.

Badanie zrealizowane przez Fundacje Inicjatyw Młodzieżowych w styczniu 2017 r. na ogólnopolskiej, reprezentatywnej dla 12 grup kierunków, próbie studentów w ramach programu Start na Rynku Pracy.

Artykuł powstał dzięki wsparciu Fundacji PZU.