O rynku pracy na Forum Młodych Liderów

16 września 2016

Niedługo młodzi ludzie nie będą mieli problemu ze znalezieniem pracy, bo na rynku zrobi się bardzo dużo miejsca – uważa Karol Leszczyński, panelista Forum Ekonomicznego Młodych Liderów w Nowym Sączu, imprezy towarzyszącej Forum Ekonomicznemu w Krynicy-Zdrój.

Celem Forum Ekonomicznego Młodych Liderów, który odbył się w dniach 5-8 września, jest wypracowanie nowych pomysłów i inspiracji dla przyszłych działań liderów z różnych branż. W jednym z paneli dyskusyjnych

– „Jaka przyszłość młodego pokolenia? Trendy i wyzwania dla edukacji, rynku pracy, rynku kapitałowego
i systemu emerytalnego w Polsce i Europie” – udział wziął Karol Leszczyński, członek Fundacji Inicjatyw Młodzieżowych oraz kierownik projektu badawczego „Start na rynku pracy”.

Jak zauważa Karol Leszczyński obecnie na emeryturę przechodzi pokolenie powojennego wyżu demograficznego i trend ten trwać będzie przez najbliższe 5 lat. W tym czasie na rynek pracy będą wchodzić pracownicy urodzeni pomiędzy latami 1992 a 2002, gdzie liczba urodzeń była najniższa.

– Trzeźwe spojrzenie na te dane oznacza, że problem bezrobocia wśród młodych ludzi będzie się zdecydowanie zmniejszał. Dla pracodawców wciąż jednak liczyły się będą wiedza, umiejętności i kompetencje. Spadek liczby pracowników rodzi pytanie powtarzane jak mantra: czy katastrofa systemu emerytalnego jest nieunikniona? Dlatego warto rozmawiać o rozwiązaniach i pomysłach na poradzenie sobie z tym problemem. Sprawy, które powinniśmy omawiać to nie tylko strona finansowa najbliższej przyszłości, lecz także strona demograficzna tego problemu – uważa Karol Leszczyński.

Projekt badawczy „Start na rynku pracy”, który nadzoruje Karol Leszczyński, ukierunkowany jest na zmianę sytuacji młodych ludzi na rynku pracy. Jego celem jest budowanie dialogu i współpracy między środowiskiem akademickim a instytucjami i pracodawcami.

– Trzeba szukać sposobów na to, aby młodzi ludzie mogli znaleźć pracę szybko i w zawodach wymagających wysokich kwalifikacji. Chodzi o połączenie wymagań biznesu z tym, co może zapewnić edukacja. W „Starcie na rynku pracy” chcemy skomunikować pracodawców i studentów. Tak, aby młodzi ludzie nie zaczynali szukać pracy po studiach, ale żeby już podczas nich myśleli o tym czego warto się nauczyć i w efekcie dojść do dobrej pozycji zawodowej – mówił Karol Leszczyński podczas panelu na Forum Ekonomicznym Młodych Liderów.

Forum Ekonomiczne Młodych Liderów jest imprezą towarzyszącą Forum Ekonomicznemu organizowanemu co roku w Krynicy-Zdrój. W wydarzeniach tych udział biorą przedstawiciele wielu instytucji, organizacji oraz politycy
z całej Europy.