GENEZA PROJEKTU

Kwestia podjęcia pierwszej pracy przez młode osoby po zakończeniu okresu studiów stała się jednym z ważnych elementów debaty publicznej w Polsce. W rozmowy o tym temacie powinny być zaangażowane wszystkie podmioty odpowiedzialne za szkolnictwo wyższe w Polsce, przede wszystkim: Ministerstwa Edukacji i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Rektorzy i wykładowcy szkół wyższych, organizacje pozarządowe oraz biznes. W przeciwnym razie kwestia bezrobocia wśród młodych ludzi stanie się poważnym społecznym problemem. Wierzymy, że dobra edukacja to pochodna dialogu i szerokiej współpracy wyżej wymienionych instytucji i środowiska studenckiego. Bez tego absolwenci polskich uczelni będą posiadali problem z podjęciem pierwszej pracy, która jest dla nich odzwierciedleniem ich oczekiwań, aspiracji oraz marzeń

CELE PROJEKTU

Wypracowanie rozwiązań ułatwiających wejście na rynek pracy i przedstawienie wyników decydentom odpowiedzialnym za zmiany polityczne na rzecz osób młodych

Wyjaśnienie niskiego zainteresowania studentów działaniami i ofertą samorządów oraz zidentyfikowanie jego powodów, jak również odpowiedź na pytanie czy samorządy mogą poruszać atrakcyjniejsze tematy oraz używać lepszych metod komunikacji

Budowanie pozycji dobrego pracodawcy w środowisku akademicko – studenckim

Poznanie preferencji studentów odnośnie przyszłych pracodawców

Poznanie powszechnego obrazu samorządów panującego wśród studentów, w tym także PSRP oraz wskazanie powodów takiego stanu rzeczy

Wypracowanie rozwiązań ułatwiających wejście na rynek pracy i przedstawienie wyników decydentom odpowiedzialnym za zmiany polityczne na rzecz osób młodych

Poznanie korelacji pomiędzy wyborem kierunku studiów a szans na rynku pracy oraz oczekiwań pracodawców w stosunku do zatrudnianych absolwentów i studentów

Poznanie oczekiwań studentów wobec samorządów studenckich, w tym także wobec Parlamentu Studentów RP oraz wobec programu studiów przed podjęciem nauki na wybranym kierunku

SZKOLNICTWO WYŻSZE A START NA RYNKU PRACY – DANE NA ROK 2018

SZKOLNICTWO WYŻSZE A START NA RYNKU PRACY – DANE NA ROK 2017