Jakie oczekiwania finansowe w pierwszej pracy mają studenci?

8 lipca 2018

Istotne statystycznie różnice w oczekiwa­niach finansowych studentów w pierw­szej pracy po studiach pojawiły się tylko w przypadku dwóch zmiennych, czyli płci i kierunku studiów. Przy czym kierunek studiów miał większe znaczenie niż płeć. Mężczyźni średnio oczekują zarobków na poziomie 3679 PLN a kobiety 3129 PLN.

 

 

Wśród grup kierunków studiów najwyż­sze oczekiwania finansowe maja stu­denci Kierunków medycznych – śred­nio 3820 PLN, na kolejnych miejscach znalazły się kolejne grupy kierunków inżynierskich. Najniższe oczekiwania finansowe maja przedstawiciele języko­znawstwa i lingwistyki i nauk humani­stycznych, których oczekiwania ledwie przekraczają 3000 PLN.