Jak studenci oceniają swoje studia pod kątem perspektyw na pracę?

8 czerwca 2018

O swoją przyszłość najmniej martwią się studenci kierunków medycznych, wśród których aż 70% osób dobrze lub bardzo dobrze ocenia perspektywy na znalezienie pracy po studiach, na kolejnych miejscach znajdują się przede wszystkim kierunki z „obozu nauk ścisłych” przede wszystkim Elektronika, Elektryka, Telekomunikacja, na których 61% studentów dobrze lub bardzo dobrze ocenia swoje perspektywy na rynku pracy. Kolejne miejsce zajmuję grupa Matematyka, Informatyka itp. Gdzie odsetek ten wynosi 60%.

W zestawieniu najniższe miejsca zajmują przedstawiciele Nauk Humanistycznych, wśród których jedynie 39% dobrze lub bardzo dobrze ocenia swoje perspektywy na rynku pracy po studiach. Wśród przedstawicieli tej grupy kierunków znajduje się też najwięcej osób krytycznie oceniających swoje studia pod tym kątem tj. 25% studentów uznaje że pespektywy na znalezienie pracy po ich kierunku są złe lub bardzo złe.

Zaskakujące jest miejsce przedstawicieli różnego rodzaju kierunków ekonomiczno-finansowych, gdyż w niektórych przypadkach urosły one do rangi synonimu niepotrzebnych studiów. Tymczasem aż 58% studentów uznaje, że perspektywy na pracę po ich kierunku są dobre lub bardzo dobre.