Kategoria: Materiały

52% studentów, na kierunkach inżynierskich, nie potrafi wskazać dobrych praktyk po stronie pracodawcy

WCHODZENIE NA RYNEK PRACY Poza ofertą uczelni, 26% studentów kie­runków inżynierskich doświadczenie do pracy zdobywało podczas praktyk. Ko­lejne 16% podczas staży a 14% kursów. Stosunkowo dużo studentów kierunków inżynierskich zdobywało doświadczenie podczas różnych form pracy – doryw­czej, zawodowej czy sezonowej. Istotnie częściej w p racy zawodowej doświad­czenie zdobywają studenci studiów magisterskich (19% w porównaniu do 9% ogółem). 8% zadeklarowało, że nie podejmowało jeszcze pozaakademickich […]

Po jakich studiach najłatwiej o pracę?

O swoją przyszłość najmniej martwią się studenci kierunków medycznych, wśród których aż 70% osób dobrze lub bardzo dobrze ocenia perspektywy na znalezienie pracy po studiach.

Materiały pokonferencyjne gotowe

W dniu dzisiejszym wydaliśmy materiały podsumowujące pierwszy rok prowadzenia projektu. można się z nimi zapoznać pod poniższym linkiem. Swojego komentarza udzielili między innymi Wicepremier Mateusz Morawiecki Minister Rozwoju, Wicepremier Jarosław Gowin Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, pani Elżbieta Rafalska Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.