Kategoria: Aktualności

Komentarz Premiera Jarosława Gowina do raportu

Zwiększenie szans absolwentów szkół wyższych na rynku pracy to jeden z priorytetów działań Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Rozwiązania wprowadzone w Konstytucji dla Nauki ‒ ustawie zmieniającej system polskiej nauki i szkolnictwa wyższego, zmierzają przede wszystkim do poprawy jakości kształcenia

Konferencja SNRP edycja 2018 za nami!

Odbyła się finałowa Konferencja programu Start na Rynku Pracy edycja 2018 r. W wydarzeniu wzięło udział ponad 150 osób, studentów, młodych absolwentów, przedstawicieli świata nauki, biznesu i polityki.