KLUCZOWE WYNIKI Z BADANIA – kierunki Fizyka, Biologia i Chemia

9 kwietnia 2019

Tylko połowa (51%) studentów kierunków Fizyka, Biologia i Chemia jest zadowolona ze swoich studiów. Najwyżej oceniane są przez nich atmosfera studiowania (79%), PROFIL STUDENTÓW: FIZYKA, BIOLOGIA, CHEMIA

KLUCZOWE WYNIKI Z BADANIA

Tylko połowa (51%) studentów kierunków Fizyka, Biologia i Chemia jest zadowolona ze swoich studiów. Najwyżej oceniane są przez nich atmosfera studiowania (79%), infrastruktura naukowa (70%), zaangażowanie kadry (63%) i jakość prowadzonych zajęć (61%). Najniżej atrakcyjność programu (43%) i perspektywy na pracę po studiach (41%). Ten ostatni wskaźnik ma też odzwierciedlenie w ocenie praktycznej jakości kształcenia, którą pozytywnie ocenia tylko 26% ogółu studentów. Lepiej jest wśród studentów uczelni prywatnych, którzy w 37% uznają swoje studia za odpowiadające wymogom rynku pracy.

Większość studentów kierunków Fizyka, Biologia i Chemia ma za sobą pierwszą pracę zarobkową (79%) oraz odbyła praktyki i staże (71%), wysoko oceniając ich dostępność (81%), ale zwracając uwagę na wymóg aktywnego szukania ofert na rynku pracy (48%). Aż 23% studentów wyznało, że staż uzyskuje się tylko dzięki znajomościom. Studenci tych kierunków wykazują się wysoką wiedzą na temat dobrych praktyk po stronie pracodawcy, które ułatwiałyby im wchodzenie na rynek pracy, a wśród najczęściej przytaczanych znalazły się m.in. płatne staże.

Większość studentów kierunków Fizyka, Biologia i Chemia (78%) jest zdecydowana w przyszłości podjąć zawód, który będzie związany z aktualnym kierunkiem studiów.

52% studentów kierunków Fizyka, Biologia i Chemia oczekuje, że za swoją pierwszą stałą pracę po studiach otrzyma na rękę od 2 do 3 tys. zł. Co piąty student jest skłonny pracować za niższe zarobki a 1% przyznał, że pierwszej pracy może się podjąć za darmo lub za mniej, niż 1 tys. zł na rękę. ¼ osób chciałaby jednak zarabiać więcej, niż 3 tys. zł. Głównym atutem miejsca pracy są dla badanych studentów stabilne warunki zatrudnienia (35%), wysokie wynagrodzenie (20%) i możliwość nauki (17%). Zarobki różnią się jednak, jeśli zestawić oczekiwania i realne stawki na rynku pracy – średnio studenci oczekują otrzymać za pracę na stażu ponad 18 zł netto za godzinę, otrzymują jednak około 16 zł na rękę.

Mniej, niż połowa (43%) studentów kierunków Fizyka, Biologia i Chemia rozważa wyjazd do pracy za granicą, a 26% jest zdecydowanych zostać w kraju. Niemal co trzecia osoba nie podjęła jeszcze decyzji w tej kwestii.