Komentarz Premiera Jarosława Gowina do raportu

3 grudnia 2018

Zwiększenie szans absolwentów szkół wyższych na rynku pracy to jeden z priorytetów działań Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Rozwiązania wprowadzone w Konstytucji dla Nauki ‒ ustawie zmieniającej system polskiej nauki i szkolnictwa wyższego, zmierzają przede wszystkim do poprawy jakości kształcenia na poziomie akademickim, ściślejszego powiązania badań naukowych z potrzebami gospodarki narodowej, zwiększenia potencjału innowacyjnego polskich szkół wyższych, i co szczególnie istotne – dostosowywania oferty edukacyjnej do oczekiwań rynku pracy.

Narzędziem, które pomaga w tym procesie jest Ogólnopolski system monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów szkół wyższych. ELA jest jedynym na świecie systemem, który generuje automatyczne raporty o każdym kierunku studiów wszystkich uczelni w kraju. Gromadzi dane o ekonomicznych losach niemal 1,1 mln absolwentów polskich szkół wyższych, żeby ustalić – ile zarabiają, jak długo po studiach szukają pracy lub ilu wśród nich jest bezrobotnych. Analiza tych danych pozwala nam opracować rozwiązania, które lepiej przygotują studentów do wejścia na rynek pracy.

Uważam, że inicjatywy, które ułatwiają młodym ludziom podjęcie pierwszej pracy zawodowej, zasługują na wsparcie. Dlatego też Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego po raz kolejny dołączyło do grona patronów Programu Start na Rynku Pracy. Doceniam to przedsięwzięcie i jestem przekonany, że projekt realizowany przez Fundację Inicjatyw Młodzieżowych stanie się punktem wyjścia do rozważań nad tym czego i jak uczyć w tak dynamicznie zmieniających się czasach, jak sprawić, by młodzi Polacy z dyplomem magistra mieli takie same szanse jak ich europejscy rówieśnicy, a ich kariery nabierały tempa.